Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie Miasta i Gminy Pilica

Strona główna » Aktualności » Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie Miasta i Gminy Pilica

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie Miasta i Gminy Pilica

 

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest do kontroli wszystkich zlokalizowanych na terenie gminy zbiorników bezodpływowych oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata, gdzie pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli minie w dniu 9 sierpnia 2024 r., w związku z powyższym  Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, informuje:

 • właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy  nieczystości ciekłych,
 • właścicieli nieruchomości wyposażonych w  przydomową oczyszczalnię ścieków

o przeprowadzaniu kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola  przeprowadzana  jest na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Zarządzeniem Nr 511/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Pilica.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę, zgodnie z planem kontroli określonym w w.w. Zarządzeniu.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych i osadów ściekowych. Zgodnie z  § 14 Uchwały Nr LV/355/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica, właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonej:

 • w zbiornik bezodpływowy z częstotliwością raz na kwartał,
 • w przydomową oczyszczalnię ścieków z częstotliwością raz na rok.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 474 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2023-10-05 07:50:41

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy