Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Strona główna » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zawierciu - adwokaci
Siedziba punktu: Urząd Miasta Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 733 776 638
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 12.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Włodowicach - radcy prawni
Siedziba punktu: Urząd Gminy Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. 2
tel. 34 315 30 30 w. 134
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 12.00 - 16.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pilicy - Fundacja Togatus Pro Bono
Siedziba punktu: Urząd Miasta i Gminy Pilica, 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, pok. 6,
tel. 32 67 35 104
Godziny otwarcia:
Poniedziałek , Czwartek 08.00 - 12.00
Wtorek, Środa, Piątek  10.00 - 14.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żarnowcu - adwokaci
Siedziba punktu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Żarnowcu, 42-439 Żarnowiec, ul. Rynek 9, lok. Kawiarenki internetowej,
tel. 32 644 91 14
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek  07.00 - 11.00
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczekocinach - radcy prawni
Siedziba punktu: Zespół Szkół Szczekociny, 42-445 Szczekociny, ul. Spacerowa 12 sala 3-4,
tel. 34 355 74 76
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 08.00 - 12.00

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Na terenie całej Polski od 2016 roku funkcjonuje ponad system darmowej pomocy i poradnictwa. Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez Powiat, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Centralny numer w powiecie zawierciańskim: 32 450 71 22 czynny w każdy piątek w godzinach 8.00 – 10.00. Możliwym jest udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: sod@zawiercie.powiat.pl, na adres 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicz 34 z dopiskiem ” Nieodpłatna Pomoc Prawna” lub pod numerem tel. 32 450 71 22, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; w miejscuz urządzeniami ułatwiającymi porozumiewanie z osobami doświadczającymi trudnościw komunikowaniu się; skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego; w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.
Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia  staroście pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  w formie papierowej
lub elektronicznej, za pośrednictwem:

•    faksu  32 67 219 71 , lub
•    na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl, lub
•    poczty na adres Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub
•    kancelarii Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
 
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę – lista dostępna w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz pod adresem: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14540155

Osoba uprawniona może wyrazić opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na specjalnym druku udostępnianym przez osoby udzielające porady – Karta Pomocy część B. Po wypełnieniu druku osoba uprawniona umieszcza go w urnie znajdującej się w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy.

ZAŁĄCZNIKI

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy