Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Strona główna » Komunikaty » Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedzibą w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A;
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy jest Pan Grzegorz Bojanek; Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl tel. 32/6735104
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i zleconych zadań gminy oraz wniosków mieszkańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i e rozporządzenia;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji wniosków skierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy i za zgodą wnioskodawców.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.
  Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
 7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;
 8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy