Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica na instalacje o wyższej efektywności energetycznej

Strona główna » Nasza gmina » Projekty Unijne » Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica na instalacje o wyższej efektywności energetycznej

" Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica na instalacje o wyższej efektywności energetycznej”

W dniu 31 marca 2017r Miasto i Gmina Pilica podpisało z Województwem Śląskim umowę na dofinansowanie projektu pn.” Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica na instalacje o wyższej efektywności energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica prowadzące do zmniejszenia niskiej emisji.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 229 944,62 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 229 944,62 zł, w tym:

 • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 195 452,93 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wkład własny w wysokości 34 491,69 zł.

Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pilica w obrębie Placu Mickiewicza.
Realizacji projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego urządzeń oświetleniowych, zmniejszenia energochłonności oświetlenia, zmniejszenia emisji CO2 do środowiska, ograniczenia kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Pilica oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowania poprzez wymianę skorodowanych punktów wsporczych. Głównym kryterium modernizacji oświetlenia w obrębie Placu Mickiewicza w Pilicy jest poprawa jego efektywności energetycznej.

Właścicielem powstałej infrastruktury będzie Miasto i Gmina Pilica.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy