Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Dofinansowanie do podręczników

Strona główna » Aktualności » Dofinansowanie do podręczników

Dofinansowanie do podręczników.

I N F O R M A C J A


w sprawie udzielenia pomocy finansowej  uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pilica na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012

Procedura dofinansowania do zakupu podręczników


Burmistrz Gminy Pilica zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 31.05.2011 r. Nr 111, poz.652) i Uchwałą Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.- „Wyprawka szkolna” informuję o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, a także w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum(uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie(art. 8 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej),

-przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej)
-występuje w/w niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:
do 180 zł – dla uczniów klas I, II, i III szkół podstawowych wg kryterium dochodowego, dla uczniów klas I, II, III u których występuje w/w niepełnosprawność, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do 325 zł – dla uczniów klas III gimnazjów wg kryterium dochodowego, dla uczniów klas I ,II,III u których występuje niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do 210zł –dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu,(faktura VAT ,rachunek , paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.-„Wyprawka szkolna”)W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 do dnia 15 września 2011r. ( wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko.)

czytano: 2643 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2011-08-24 13:44:27

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Tagi:
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy