Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Święto Floriana 2022 w Dobrej

Strona główna » Aktualności » Święto Floriana 2022 w Dobrej

Strażacki etos „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” jest na stałe wpisany w działania druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksyma ta mówi o szlachetnych postawach ludzi powołanych do służby w Straży Pożarnej, którzy dbają o zachowanie bezpieczeństwa, udzielają pomocy, a często także ratują życie i mienie. Święto Floriana jest okazją do podziękowania druhom i druhnom z terenu Gminy Pilica za trud ich działań. Tegoroczne gminne obchody Święta Floriana odbyły się 28 maja w miejscowości Dobra i zostały połączone z Jubileuszem 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej oraz przekazaniem jednostce samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką wszystkich pododdziałów na placu przy Domu Strażaka. Uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną w intencji strażaków naszej Gminy odprawili ks. Andrzej Białek- proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy wraz z ks. wikarym Mirosławem Paskiem. Obchody uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Dzwono-Sierbowice. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Ewa Malik, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Henryk Kiepura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Mieczysław Skręt, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Henryk Karcz, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Jan Pająk, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu st. bryg. Artur Łągiewka, Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy dh Sławomir Ziębiński, Zastępca Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy dh Kazimierz Grzesiak, Skarbnik Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy dh Mieczysław Opiłka, Sekretarz Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy, a zarazem Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy Pan Wojciech Siejka, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Pani Barbara Laskowska, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pilica Pani Barbara Przybylik wraz z radnymi, Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Pani Joanna Ślusarczyk, Skarbnik Miasta i Gminy Pilica Pani Małgorzata Flak, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy Pan Marcin Rachwał,  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy Pani Monika Czech, przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olkusz - Pan Wojciech Mik, Proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Pilicy ks. Andrzej Białek, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrej na czele z Przewodniczącą Panią Agnieszką Kijas.

W wydarzeniu wzięło udział 18 jednostek OSP działających na terenie Gminy Pilica. Część oficjalna uroczystość rozpoczęła się złożeniem raportu i przeglądem pododdziałów oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt. Po odegraniu przez Orkiestrę hymnu państwowego prowadzący uroczystość Sekretarz Gminnego ZOSP RP w Pilicy dh Wojciech Siejka poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy, a zarazem Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Artura Janosika. Gospodarz wydarzenia powitał zaproszonych gości oraz podziękował druhom i druhnom z terenu naszej Gminy za poświęcenie i pracę oraz służbę drugiemu człowiekowi.

Następnie zostały wręczone medale i odznaczenia.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nr I/I/2020 z dnia 17.02.2020 roku odznaczyło ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA następujących druhów:

 • Węglarz Grzegorz
 • Węglarz Tomasz

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nr 1/I/2021 z dnia 12.04.2021 roku odznaczyło SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA następujących druhów:

 • Gorgoń Mariusz
 • Skowronek Marian

Uchwałą nr I/I/2020 z dnia 17.02.2020 roku odznaczyło SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA następujących druhów:

 • Dylewski Lech
 • Śrubarczyk Dominik
 • Podsiadło Michał

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nr 2/I/2022 z dnia 16.03.2022 roku odznaczyło BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA następujących druhów:

 • Janosik Artur
 • Kućmierz Jacek
 • Pelan Grzegorz

Uchwałą nr 1/I/2021 z dnia 12.04.2021 roku odznaczyło BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA następujących druhów:

 • Słowik Grzegorz
 • Świderski Adrian
 • Kwaśniak Michał

Uchwałą nr I/I/2020 z dnia 17.02.2020 roku odznaczyło BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA następujących druhów:

 • Piedo Wojciech
 • Żyła Andrzej
 • Kijas Szymon

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nr 3 z dnia 15.03.2022 roku nadało Odznakę ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO dla następujących druhów:

 • Słodowy Antonii
 • Dynerowicz Tadeusz

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nr 3/2022 z dnia 15.03.2022 roku nadało Odznakę STRAŻAK WZOROWY dla następujących druhów:

 • Nawrot Piotr
 • Bątorek Kamil

Uchwałą nr 5/2021 z dnia 10.10.2021 roku nadało Odznakę STRAŻAK WZOROWY dla następujących druhów:

 • Szwej Damian
 • Bendkowski Damian
 • Kowal Łukasz
 • Paciorko Zbigniew

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 25.01.2020 roku nadało Odznakę STRAŻAK WZOROWY dla następujących druhów:

 • Kudra Łukasz
 • Dylowski Krzysztof
 • Kudra Michał

Uchwałą nr 8/2019 z dnia 04.10.2019 roku nadało Odznakę STRAŻAK WZOROWY dla następujących druhów:

 • Druh Haberka Adrian

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy Uchwałą nr 1/2022 z dnia 22.04.2022 roku odznaczyło odznakami „Za Wysługę Lat” następujących druhów OSP Dobra:

 • 40 lat
  • Skowronek Marian
 • 35 lat
  • Dynerowicz Tadeusz
 • 20 lat
  • Słowik Grzegorz
  • Świderski Adrian

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy Uchwałą nr III/2022 z dnia 22.04.2022 roku odznaczyło odznakami „Za Wysługę Lat” następujących druhów OSP Kidów:

 • 30 lat
  • Pelan Dariusz
  • Szywacz Stanisław
 • 25 lat
  • Bątorek Rafał
 • 10 lat
  • Czech Damian

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy Uchwałą nr 1V/2022 z dnia 22.04.2022 roku odznaczyło odznakami „Za Wysługę Lat” następujących druhów OSP Pilica:

 • 50 lat
  • Mendak Piotr
  • Typusiak Stanisław
  • Skotarek Henryk
 • 40 lat
  • Zboźniak Marian
 • 10 lat
  • Gorgoń Mariusz
  • Gałecki Sebastian
  • Barczyk Marcin
  • Sobota Grzegorz

Dyplomy za osobiste zaangażowanie w działalność jednostki OSP Dobra oraz wspieranie ochrony przeciwpożarowej odebrali:

 • Druhna Węglarz Stanisława
 • Druh Zając Marcin
 • Druh Żak Wojciech
 • Druh Grabowski Paweł
 • Druh Faryś Mateusz
 • Druh Faryś Łukasz
 • Druh Tarchała Tomasz
 • Druh Wałek Krystian
 • Druh Wyrodek Bartłomiej
 • Druh Grabowski Daniel
 • Druh Staśko Rafał
 • Druh Węglarz Kacper
 • Druh Bąchor Kacper

Gminne Obchody Święta Floriana zostały połączone z Jubileuszem 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Naczelnik jednostki OSP Dobra dh Adrian Świderski przedstawił zgromadzonym historię jednostki. Następnie Burmistrz MiG Pilica Artur Janosik wraz z Przewodniczącą MiG Pilica Panią Barbarą Przybylik wręczyli przedstawicielom jednostki OSP Dobra pamiątkowy wazon jubileuszowy.

Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste przekazanie druhom OSP w Dobrej lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes-Benz Sprinter 519 zakupionego w 2019 r. Samochód o łącznej wartości 420 468,53 zł sfinansowany został ze środków: 

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 60 000,00 zł,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50 000,00 zł,
 • Dotacji z MSWiA na zakupy inwestycyjne w wysokości 190 000,00 zł,
 • z budżetu  Miasta i Gminy Pilica w wysokości 120 000,00 zł,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej w wysokości 468,53 zł.

Burmistrz Artur Janosik odczytał i wręczył przedstawicielom jednostki OSP Dobra - dh Marcinowi Zającowi oraz dh Adrianowi Świderskiemu akt przekazania samochodu, a następnie ks. Andrzej Białek dokonał aktu poświecenia pojazdu.

Wśród zaproszonych gości głos zabrali: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Ewa Malik, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej- dh Henryk Kiepura, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Łągiewka, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pani Barbara Przybylik. Pani Barbara Laskowska w imieniu władz powiatu zawierciańskiego przekazała OSP w Dobrej upominek w postaci kosiarki spalinowej w związku z jubileuszem 70-lecia jednostki.

Zgodnie z tradycją gospodarz uroczystości, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy, a zarazem Burmistrz MiG  Pilica Artur Janosik złożył na ręce Prezesów osiemnastu jednostek OSP serdeczne podziękowania dla druhów i druhen za ich bezinteresowną pomoc, jaką niosą mieszkańcom naszej Gminy.

Podczas Gminnych Obchodów Święta Floriana wręczone zostały nagrody laureatom Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, które zostały przeprowadzone w grudniu 2021 r. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością Straży Pożarnych, a także propagowaniem odpowiednich postaw społecznych.

Wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:

I grupa – przedszkola

I miejsce – Zuzanna Świerczek – Przedszkole w Pilicy;

II miejsce – Zosia Jurkowska – Przedszkole w Pilicy;

III miejsce – Aleksandra Bem – Przedszkole w Pilicy;

Wyróżnienie:

Agata Gajda - Przedszkole w Pilicy;

Natalia Majka - Przedszkole w Pilicy;

 

II grupa - uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

I miejsce – Zuzanna Cieśla - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy

II miejsce – Oliwier Nowak - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

III miejsce – Adam Gajda - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy

Wyróżnienie:

Zuzanna Pacia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Alicja Baran - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

 

III grupa - uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych

I miejsce – Klaudia Banach- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

II miejsce – Borys Kijas- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy

III miejsce – Justyna Grabowska- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Wyróżnienie:

Filip Świderski- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

Oliwia Bzdęga- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

IV grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Julia Grzesiak- Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy

 

Część oficjalną zakończył przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Dzwono-Sierbowice pod dyrygenturą kapelmistrza Karola Skóry.

 

pierwsza|poprzednia|2|3|4| z   4 następna|ostatnia

czytano: 1494 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2022-06-02 12:09:08

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy