Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Świadczenia rodzinne

Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej » Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia;
 • 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej);
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Wysokości świadczeń:

1. Zasiłek rodzinny:

68 zł - na dziecko do ukończenia 5 roku życia
91 zł - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
98 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka – 1.000 zł jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy lub 72 miesięcy
 • samotnego wychowywania dziecka (w przypadku, gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone - 170 zł lub 250 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie więcej niż 340 zł lub 500 zł na wszystkie dzieci;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł na trzecie i kolejne dziecko
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 zł na dziecko do 5 roku życia i 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko  roku szkolnego lub „zerówki”
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania - 50 zł na dojazd lub 90 zł na zamieszkanie w internacie lub stancji przez okres roku szkolnego

2. Świadczenia opiekuńcze

 • świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – 520 zł miesięcznie
 • zasiłek pielęgnacyjny - 153 , przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobom po 16 roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobom, które ukończyły 75 lat
  • osobom powyżej 16 roku życia posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS.


3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów - 1000 zł jednorazowo.


Prawo do świadczeń rodzinnych (za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) ustala się na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi:
504 zł na osobę w rodzinie
583 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem jest dziecko niepełnosprawne

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków przyznania świadczeń do uzyskania w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy