Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica

Strona główna » Nasza gmina » Projekty Unijne » Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

„ Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica"

W dniu 3 kwietnia 2015r Miasto i Gmina Pilica podpisało z Województwem Śląskim umowę na dofinansowanie projektu pn. „ Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko", Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii".

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pilica przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.

Planowane całkowite wydatki projektu wynoszą: 13 041 361,10 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 12 008 558,20 zł, w tym:

 • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 10 207 274,47 zł i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wkład własny w wysokości: 1 801 283,73 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych, które posłużą do podgrzewania c.w.u. Kolektory słoneczne będą montowane na dachach budynków prywatnych mieszkańców Gminy (823) oraz na kilku (3) budynkach użyteczności publicznej. Liczba paneli będzie dostosowana do liczby ,mieszkańców lub użytkowników danego budynku i przewidywanego zapotrzebowania na c.w.u.

Realizacja niniejszego projektu zapewni mieszkańcom Miasta i Gminy Pilica alternatywne źródło energii cieplnej, w związku z ochroną środowiska i obniżeniem kosztów wytworzenia i wykorzystania energii.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: lipiec 2015r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują
się na stronie www.rpo.slaskie.pl"

ZAŁĄCZNIKI

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy