Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilica

Strona główna » Nasza gmina » Projekty Unijne » Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilica

” Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy”

W dniu 29 maja 2017r Miasto i Gmina Pilica podpisało z Województwem Śląskim umowę na dofinansowanie projektu pn.” Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.5. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”.

Celem głównym projektu jest: Poprawa stanu wyposażenia jednostki OSP w Pilicy poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 920 220,50 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 874 038,00 zł, w tym:

 • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 263 172,84 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wkład własny w wysokości 610 865,16 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Pilicy.

Realizacja projektu wpłynie na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych wywołanych niekorzystnymi zdarzeniami związanymi z klimatem oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału technicznego jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa śląskiego.

Właścicielem powstałej infrastruktury będzie Miasto i Gmina Pilica.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2016r.

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy