Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica

Strona główna » Nasza gmina » Projekty Unijne » Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica

” Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica”

W dniu 28 września 2017r Miasto i Gmina Pilica podpisało z Województwem Śląskim umowę na dofinansowanie projektu pn.” Budowa i modernizacja sieci  sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa – ZIT”.

Celem głównym projektu jest: wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Pilicy.

Planowane całkowite wydatki projektu wynoszą: 12 471 454,81 zł.
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 10 139 394,15 zł, w tym:

 • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 8 618 485,03 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wkład własny w wysokości 1 520 909,12 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Pilicy. W ramach projektu zaplanowano budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto zmodernizowane zostaną istniejące przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe jak również wykonane zostaną przyłącza dla nowych odbiorców sieci.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez ograniczenie awaryjności eksploatowanej sieci oraz przyłączenie nowych odbiorców.

Właścicielem powstałej infrastruktury będzie Miasto i Gmina Pilica.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2019r.

ZAŁĄCZNIKI

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy