Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA I JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W KIDOWIE

Strona główna » Aktualności » GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA I JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W KIDOWIE

W sobotę, 18 maja, w Kidowie miały miejsce obchody Gminnego Dnia Strażaka. Jest to okazja do podziękowania wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy, którzy dbają o zachowanie bezpieczeństwa i udzielają pomocy. Tegoroczne uroczystości połączone zostały z Jubileuszem 100-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidowie. Wydarzenie zgromadziło licznie mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych oraz strażaków, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem naszej społeczności.

Uroczystość rozpoczął wspólny przemarsz poddziałów jednostek OSP do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja biskupa wyznawcy w Kidowie. Liturgia w intencji strażaków Gminy Pilica koncelebrowana była przez ks. Zbigniewa Grzesińskiego - Proboszcza tutejszej parafii oraz o. Wiesława Tokarza - Kapelana Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy. Po zakończonej Mszy Św. zgromadzeni w paradnym szyku i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Przychody, przemaszerowali na plac św. Jana Pawła II w Kidowie. Część oficjalną uroczystości rozpoczął apel podczas, którego odbyło się złożenia raportu, przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej na maszt oraz wręczenie odznaczeń i statuetek. Raport przyjął Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego druh Jan Pająk. Raport złożył Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidowie druh Kazimierz Nawrot.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy, a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik, który na wstępie skierował do strażaków ochotników słowa podziękowania i uznania za codzienną służbę na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Jak podkreślił, strażacki dorobek, mundur, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa.

W uroczystości udział wzięli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego dh Jan Pająk, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu  starszy bryg. Artur Łągiewka, Wiceprezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  dh Marek Fiutak, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy dh Sławomir Ziębiński, Skarbnik Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy dh Mieczysław Opiłka, Sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy, a zarazem Radny Powiatu Zawierciańskiego dh Wojciech Siejka, Członek Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy Anna Szota, Poseł na Sejm RP Ewa Malik, Poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek, Poseł na Sejm RP Kamil Wnuk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel, Starosta Powiatu Zawierciańskiego Teresa Mucha-Popiel, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski, Radny Powiatu Zawierciańskiego Szczepan Goncerz, Prezes koła Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskiego w stanie spoczynku i jednocześnie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Pilica w okręgu Śląskim kombatant Stanisław Paś, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pilica Barbara Przybylik wraz z przybyłymi radnymi, Skarbnik Miasta i Gminy Pilica Małgorzata Flak, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy Kamil Grudziński,  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy Monika Czech, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Pilicy Barbara Wrona, Proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja biskupa wyznawcy w Kidowie ks. Zbigniew Grzesiński, Kapelan Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy o. Wiesław Tokarz, Sołtys wsi Kidów Marzena Dorobisz oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie.

W związku z obchodzonym podczas uroczystości jubileuszem 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidowie głos zabrał Prezes OSP Kidów dh Grzegorz Pelan, który przedstawił zarys historyczny jednostki oraz działania, które zainspirowały kolejne pokolenia strażaków. Następnie w obecności druhen, druhów i przybyłych gości Kapelan Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy o. Wiesław Tokarz dokonał poświęcenia figury św. Floriana oraz tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu, która wkrótce zdobić będzie mury strażnicy.

W ramach uroczystości zasłużonym druhom z terenu gminy Pilica wręczono medale i oznaczenia za dotychczasową długoletnią i nienaganną służbę. Poniżej lista osób uhonorowanych podczas Gminnego Dnia Strażaka.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:

„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono dh Pawła Pielkę,

„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:

dh Jana Szotę,

dh Kazimierza Nawrota,

dh Grzegorza Sobotę,

dh Rafała Bątorka.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu nadało odznakę:

„Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” dh Markowi Michalikowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zawierciu nadało odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom:

dh Marcin Goncerz,

dh Łukasz Goncerz,

dh Piotr Maj,

dh Zbigniew Paciorko.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy nadało odznaki „Za Wysługę Lat” następującym druhom:

50 lat:

dh Michał Będkowski

30 lat:

dh Sławomir Bątorek,

dh Jacek Szota,

dh Jacek Rozlach,

dh Mariusz Koch,

dh Zdzisław Skrzypiciel.

25 lat:

Dh Grzegorz Pelan

20 lat:

Dh Włodzimierz Koch

10 lat:

Dh Kamil Bątorek,

Dh Michał Szywacz,

Dh Michał Szota,

Dh Adam Fiutak.

W dowód uznania za wzorową służbę i oddanie oraz za wkład w rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidowie, a zarazem na pamiątkę stulecia jednostki, Prezes OSP Kidów dh Grzegorz Pelan, Naczelnik OSP Kidów dh Kazimierz Nawrot oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Pilicy dh Artur Janosik, wręczyli pamiątkowe statuetki dla druhów seniorów. Statuetki otrzymali:

dh Lucjan Pelan,

dh Bogusław Grabowski,

dh Wiesław Delowski,

dh Zdzisław Fiutak,

dh Mieczysław Szota,

dh Władysław Jurczak,

dh Aleksander Grabowski,

dh Andrzej Tkaczyk,

dh Stefan Cecugowicz ,

dh Adam Czarnecki,

dh Andrzej Szota .

Po zakończeniu ceremoniału głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Ewa Malik, Poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek, Poseł na Sejm RP Kamil Wnuk, Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Katowicach Mateusz Pindel, Starosta Powiatu Zawierciańskiego Teresa Mucha-Popiel, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu starszy bryg. Artur Łągiewka. Przemawiający zgodnie podkreślali, jak wielkie znaczenie dla lokalnego samorządu mają straże, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, deklarując chęć współpracy i pomocy dla jednostek OSP z terenu Gminy Pilica.

Podczas Gminnych Obchodów Święta Floriana zgodnie z tradycją gospodarz uroczystości, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy, a zarazem Burmistrz MiG  Pilica Artur Janosik złożył na ręce Prezesów osiemnastu jednostek OSP serdeczne podziękowania dla druhów i druhen za ich bezinteresowną pomoc, odwagę  i poświecenie, jakie niosą mieszkańcom naszej Gminy. Życzył bezpiecznych powrotów z akcji i satysfakcji z pełnionej służby.

Część oficjalną zakończył koncert Orkiestry Dętej przy OSP Przychody pod dyrygenturą kapelmistrza Tomasza Zawadzkiego, po którym odbyła się zabawa taneczna.

Podczas wydarzenia zgromadzeni mogli skorzystać z działania Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, a najmłodsi spróbować swoich sił z pokonaniu toru przeszkód zorganizowanego przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Kleszczowa.

poprzednia strona |1|2|3| z   4 następna|ostatnia

czytano: 581 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2024-05-27 10:18:32

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy