Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Gminny Dzień Strażaka, Szyce 2023

Strona główna » Aktualności » Gminny Dzień Strażaka, Szyce 2023

Ochotnicza straż pożarna, to organizacja, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. W gminie Pilica co roku obchodzimy Gminny Dzień Strażaka, ku pamięci Św. Floriana, patrona Strażaków, którego wspomnienie przypada na dzień 4 maja. Uroczystość jest możliwością podziękowania wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie przy podejmowaniu działań dotyczących zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

W tym roku uroczystość Gminnego Dnia Strażaka odbyła się 27. maja w Szycach. Obchody połączone zostały z przekazaniem do użytku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej po przebudowie i modernizacji. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na placu przy remizie OSP Szyce. Uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną w intencji strażaków odprawili o. Krzysztof Kustra proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Dzwono-Sierbowicach oraz o. Cezary Chustecki z Klasztoru OO. Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Biskupicach. Obchody uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Dzwono-Sierbowice. 

Po liturgii pododdziały z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy, władze samorządowe i zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy strażnicy, gdzie odbyły się uroczystości związane z ceremoniałem strażackim, które rozpoczęły się złożeniem raportu oraz przeglądem pododdziałów. Następnie podczas hymnu narodowego podniesiono flagę państwową na maszt. Zaproszonych gości przywitał gospodarz uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik.

Na uroczystość przybyli: Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Henryk Kiepura, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego dh Jan Pająk, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu  bryg. Łukasz Osikowicz, Wiceprezes  Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP  dh Marek Fiutak, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy dh Sławomir Ziębiński, Zastępca Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy dh Kazimierz Grzesiak, Skarbnik Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy dh Mieczysław Opiłka, Sekretarz Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy, a zarazem Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy dh Wojciech Siejka, Poseł na Sejm RP Ewa Malik, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Danuta Jedrychowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Barbara Laskowska, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pilica Barbara Przybylik wraz z radnymi, Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Joanna Ślusarczyk, Skarbnik Miasta i Gminy Pilica Małgorzata Flak, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy Marcin Rachwał,  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy Monika Czech, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Pilicy Barbara Wrona, Przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olkusz – Leśniczy Wojciech Mik, Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Dzwono-Sierbowicach o. Krzysztof Kustra, Sołtys Marta Kasprzak- Świderska oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Szycach. 

Po powitaniach i przemowie Burmistrza odbyło się uroczyste przekazanie remizy OSP Szyce po przebudowie i modernizacji. Warto nadmienić, że w roku 2022 przeprowadzona została „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 143 956,00 zł, w tym:

 • Środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -
  557 210,23 zł
 • Fundusz Inicjatyw Lokalnych - 231 522,16 zł
 • Środki finansowe z budżetu  Miasta i Gminy Pilica -  355 223,61 zł

W akcie przecięcia wstęgi wzięli udział zaproszeni na obchody Dnia Strażaka goście honorowi. Po dokonaniu przecięcia rozległy się oklaski, po których Burmistrz MiG Pilica Artur Janosik wraz z Przewodniczącą MiG Pilica Barbarą Przybylik przekazali naczelnikowi jednostki OSP Szyce dh Tomaszowi Kowalczykowi klucze do budynku remizy oraz wręczyli pamiątkową statuetkę. Następnie odbyło się poświęcenie budynku remizy, którego dokonali Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Dzwono-Sierbowicach o. Krzysztof Kustra oraz o. Cezary Chustecki z Klasztoru OO. Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Biskupicach. Uroczystość przekazania remizy zakończyły podziękowania dh Anny Cieszkowskiej, która skierowała je w imieniu jednostki OSP Szyce, jak i mieszkańców miejscowości do wszystkich, którzy przyczynili się do przebudowy remizy. Szczególne podziękowania złożone zostały na ręce Burmistrza MiG Pilica Artura Janosika, Rady MiG Pilica oraz radnego okręgu Szyce - Łukasza Kudry, który wyraził wdzięczność dla władz samorządu gminnego i mieszkańców za zaufanie i pomoc w realizacji inwestycji.

Kolejnym etapem ceremoniału było wręczenie medali i odznaczeń. Poniżej lista osób uhonorowanych z okazji Gminnego Dnia Strażaka:

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 23/6/2023 z dnia 17 marca 2023 r. odznaczyło Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa OSP Szyce za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Śląskiego

Uchwałą nr I/II/2023 z dnia 24.04.2023 r. oraz

Uchwałą nr I/II/2022 z dnia 5.09.2022 r.

odznaczyło „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” następujących druhów:

Dh Będkowski Michał

Dh Mendera Artur

Dh Miszczyk Józef, w imieniu rodziny zmarłego odznaczenie odebrał dh Jacek Rozlach

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Śląskiego

Uchwałą nr I/II/2022 z dnia 5.09.2022 r. oraz

Uchwałą nr I/I/2020 z dnia 17.02.2020 r.

odznaczyło „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” następujących druhów:

Dh Koch Mariusz

Dh Rozlach Jacek

Dh Śrubarczyk Dominik

Dh Podsiadło Michał

Dh Gorgoń Mariusz

Dh Skowronek Marian

Dh Kwieciński Mateusz

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Śląskiego

Uchwałą nr I/II/2022 z dnia 5.09.2022 r.

Uchwałą nr 1/1/2021 z dnia 12.04.2021 r.

odznaczyło „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” następujących druhów:

Dh Maj Mateusz

Dh Paciej Tomasz

Dh Rozlach Wojciech

Dh Piedo Wojciech

Dh Nowak Zbigniew

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zawierciu

Uchwałą nr 3/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Uchwałą nr 5/2021 z dnia 10.10.2021 r.

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 25.01.2020 r.

Uchwałą nr 5/2020 z dnia 09.09.2020 r.

 

Nadało Odznakę Strażak Wzorowy następującym druhom:

Dh Bątorek Kamil

Dh Nawrot Piotr

Dh Szwej Damian

Dh Bendkowski Damian

Dh Paciorko Zbigniew

Dh Kudra Michał

Dh Kudra Łukasz

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu

Uchwałą nr 4 z dnia 31.01.2023 r.  oraz

Uchwałą nr 3 z dnia 15.03.2022 r.

nadało odznakę „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” następującym druhom:

Dh Kowalczyk Tomasz

Dh Grabowski Bogusław

Dh Słodowy Antoni

 

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pilicy

Uchwałą nr I/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Uchwałą nr II/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Uchwałą nr IV/2022 z dnia 22.04.2022 r.

odznaczyło odznakami „Za Wysługę Lat” następujących druhów:

 

50 lat:

Dh Typusiak Stanisław

 

45 lat:

Dh Mendera Józef

 

40 lat:

Dh Grabowski Bogusław

Dh Dylewski Lech

Dh Kulanin Józef

Dh Gubas Marek

Dh Skowronek Marian

 

35 Lat:

Dh Grabowski Józef

Dh Jarząbek Ryszard

 

30 lat:

Dh Szycowski Piotr

Dh Pelan Dariusz

 

25 lat:

Dh Kowalczyk Tomasz

Dh Zasuń Sławomir

Dh Szota Tomasz

Dh Faryś Andrzej

Dh Bątorek Rafał

 

20 lat:

Dh Mendera Artur

Dh Więckowski Jarosław

Dh Faryś Mateusz

Dh Żak Wojciech

 

10 lat:

Dh Bendkowski Damian

Dh Grabowski Adrian

Dh Grabowski Krzysztof

Dh Cieszkowska Anna

Dh Cieszkowski Robert

Dh Kudra Michał

Dh Kowalik Dawid

Dh Majchrzyk Stanisław

Dh Piedo Wojciech

Dh Więckowski Dawid

Dh Zasuń Grzegorz

Dh Barczyk Marcin

Dh Sobota Grzegorz

Po zakończeniu ceremoniału głos zabrali zaproszeni goście. Wśród przemówień skierowano wiele słów uznania na ręce Burmistrza MiG, który od wielu lat wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w kierunku doposażenia działających na terenie gminy jednostek OSP. To pokazuje, jak wielkie znaczenie dla lokalnego samorządu mają straże, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców – mówił  Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Henryk Kiepura. W gminie Pilica od dawna stawia się na straże. Sukcesywnie podejmowane są działania mające na celu pozyskiwanie środków na zakup samochodów, nowoczesnego sprzętu oraz remonty remiz. Podczas przemówień skierowano również wiele podziękowań dla wszystkich druhen i druhów za ich ofiarną służbę. Wśród zaproszonych gości głos zabrali: Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej- dh Henryk Kiepura, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Ewa Malik, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Waldemar Andzel, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, Przewodnicząca Rady MiG Pani Barbara Przybylik. Pani Barbara Laskowska w imieniu władz powiatu zawierciańskiego przekazała na ręce prezesa OSP Szyce Grzegorza Zasunia tablicę pamiątkową.  

Zgodnie z tradycją gospodarz uroczystości, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy, a zarazem Burmistrz MiG  Pilica Artur Janosik złożył na ręce Prezesów osiemnastu jednostek OSP serdeczne podziękowania za ich ofiarną służbę i bezinteresowną pomoc, jaką jednostki OSP niosą mieszkańcom naszej Gminy.

Podczas wydarzenia wręczone zostały nagrody laureatom eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, które odbyły się w grudniu 2022 r. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością Straży Pożarnych, a także propagowaniem odpowiednich postaw społecznych.

Wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:

 

I GRUPA - PRZEDSZKOLA

I miejsce – Bruno Kowalik – Przedszkole w Pilicy

II miejsce – Julia Śrubarczyk – Przedszkole w Pilicy

III miejsce – Filip Miklas – Przedszkole w Pilicy

Wyróżnienie:

Jakub Zagała – Przedszkole w Pilicy

Krzysztof Kłys- Przedszkole w Pilicy

 

II GRUPA – UCZNIOWIE KLAS I-IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce – Miłosz Mrówka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

II miejsce –  Mikołaj Miklas – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

III miejsce – Oliwier Nowak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

Wyróżnienie:

Lena Majka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

Klaudia Michoń – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

 

III GRUPA – UCZNIOWIE KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce – Bartosz Pasierb – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

II miejsce – Jakub Janus – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

III miejsce – Mateusz Bzdęga - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

 

Wyróżnienie:

Wiktoria Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

Nikodem Mścichecki - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

 

IV GRUPA – UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

I miejsce – Julia Grzesiak – Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy

 

Następnie wręczone zostały nagrody dla laureatów eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:

I grupa UCZNIOWIE KLAS I-IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce - Michał Ziętek – SP Wierbka
II miejsce - Karolina Kulanin – SP Dzwono-Sierbowice
II  miejsce - Bartłomiej Czech – SP Dzwono-Sierbowice
III miejsce - Hubert Haładus – SP Pilica
Wyróżnienie - Marcel Kowalczyk – SP Pilica

II grupa UCZNIOWIE KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce - Szymon Zagała – SP Wierbka
II miejsce - Hanna Baran – SP Dzwono-Sierbowice
III miejsce - Aleksandra Graboś – SP Dzwono-Sierbowice
Wyróżnienie - Anna Dziuba – SP Wierbka
Wyróżnienie - Grzegorz Zając – SP Pilica

III grupa UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I miejsce - Maciej Gumułka – LO Pilica
II miejsce - Seweryn Żyła – LO Pilica
III miejsce - Szymon Półtorak – LO Pilica

Część oficjalną zakończył koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Dzwono-Sierbowice pod dyrygenturą kapelmistrza Karola Skóry, po którym odbyła się zabawa taneczna.

 

 

 

poprzednia strona |1|2|3| z   6 następna|ostatnia

czytano: 1005 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2023-06-12 14:50:01

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy