Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie

Strona główna » Aktualności » Nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Chętne osoby mogą już zgłaszać swój udział w projekcie. Nabór ma charakter ciągły.

Wyłonieni eksperci będą współpracować z PARP w obszarach: oceny wniosków o dofinansowanie, procedury odwoławczej, opinii dotyczących realizowanych projektów oraz kontroli projektów.

O wpis na wykaz ekspertów mogą ubiegać się osoby, które korzystają z pełni praw publicznych, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie lub dziedzinach, w ramach których prowadzony jest nabór.

Wśród wymienianych dziedzin znajdują się: zdrowe społeczeństwo; innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego; biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska; wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przemysłu i dystrybucji energii; inteligentne i energooszczędne budownictwo; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; gospodarka o obiegu zamkniętym; wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; elektronika i fotonika; inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne; automatyzacja i robotyka procesów technologicznych; inteligentne technologie kreacyjne oraz innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy; internacjonalizacja biznesu, w tym wchodzenie na nowe rynki zagraniczne; programy współfinansowane z poziomu Komisji Europejskiej; inkubacja/akceleracja przedsiębiorstw typu start-up; modele biznesowe; analiza finansowa.

Ekspertami nie mogą zostać pracownicy instytucji pośredniczących i zarządzających programami FENG, FEPW i FERS oraz osoby, które przygotowują lub przygotowywały wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych do wcześniej wskazanych programów.

Informacje o wymaganiach dla kandydatów na ekspertów, zawieraniu umów, zadaniach ekspertów, sposobie zlecania zadań, wynagrodzeniach czy obowiązkach znajdują się w dokumentacji – m. in. w Regulaminie naboru, Umowie ramowej o współpracy oraz Regulaminie współpracy z ekspertami – dostępnej na stronie www.parp.gov.pl/eksperci.

W przypadku pytań dotyczących naboru i współpracy z ekspertami można skontaktować się z PARP wysyłając e-mail na adres rekrutacja_eksperci@parp.gov.pl.

czytano: 309 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2022-12-15 12:09:05

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy