Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030”

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030”

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu:

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026

z perspektywą na lata 2027-2030”

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 roku Prawo Ochrony Środowiska Burmistrz Miasta i Gminy Pilica opracował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030”, który w dniu 26 września 2022 r. został przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, celem dokonania uzgodnień dotyczących przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 14 października 2022 r. (znak: WOOŚ.410.443.2022.AOK) oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, pismem z dnia 19 października 2022 r. (znak: NS‑NZ.9022.21.107.2022), uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

Zgodnie z art. 48 ust. 7 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Pilica www.pilica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilica www.pilica.bip.jur.pl, gdzie zamieszczono również Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem, zawierającym informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w artykule 49 ustawy OOŚ.

Obwieszczenie wraz z uzasadnieniem w wersji drukowanej dostępne jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilica przy ul. Żarnowieckiej 46, 42-436 Pilica. Dokument znajduje się do wglądu w pokoju nr 11, w godzinach pracy Urzędu, t.j. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 337 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2022-10-28 15:35:09

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy