Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Obwieszczenie Burmistrza MiG Pilica w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030”

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie Burmistrza MiG Pilica w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030”

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pilica!

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, działając na podstawie art. 30 i 39 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), zawiadamia

o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilica przy ul. Żarnowieckiej 46, 42-436 Pilica. Dokument znajduje się do wglądu w pokoju nr 11, w godzinach pracy Urzędu, t.j. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

W wersji elektronicznej projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030” wraz ze wzorem formularza zgłaszania uwag i wniosków udostępnione zostaną na stronie internetowej Miasta i Gminy Pilica www.pilica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilica www.pilica.bip.jur.pl.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do ww. projektu Programu została umieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Pilica www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilica www.pilica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 26.09.2022 r. do 17.10.2022 r. za pomocą załączonego formularza zgłoszenia uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@pilica.pl.

W przypadku przesłania uwag/wniosków pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 363 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2022-09-26 15:46:20

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy