Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PILICA DO ROKU 2030

Strona główna » Aktualności » KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PILICA DO ROKU 2030

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pilica!

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, działając na podstawie art. 10e i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 559), w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2021r, poz. 1057 z póżn. zm.) oraz Zarządzenia nr 378/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 kwietnia 2022r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilica do roku 2030, zaprasza Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilica do roku 2030.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii.

Konsultacje społeczne przedmiotowego projektu są prowadzone poprzez zamieszczenie projektu Strategii na stronie internetowej Miasta i Gminy Pilica, poprzez zamieszczenie projektu Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pilica, a także poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilica informacji o wyłożeniu projektu Strategii do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilica.

Opinie/uwagi do projektu w/w dokumentu można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica lub elektronicznej na adres: urzad@pilica.pl za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego, w terminie od dnia 25 kwietnia 2022r do dnia 30 maja 2022r.

W przypadku przesłania opinii/uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

 

       

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 394 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2022-04-25 12:02:15

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy