Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Strona główna » Aktualności » Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Szanowni Państwo

 

w związku z trwającym okresem lęgowym ptaków oraz licznymi interwencjami mieszkańców województwa, zwracam się do Państwa z próbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób realizacji inwestycji remontowych budynków przez podlegle Państwu jednostki oraz przekazanie poniższych informacji spółdzielniom oraz zarządcom budynków funkcjonujących na terenie Państwa gmin i powiatów.

Ptaki są nieliczną grupą dzikich zwierząt, które dostosowały się do życia w mieście. Niemal wszystkie gatunki ptaków podlegają ochronie prawnej1. Przystosowując się do środowiska zmienionego przez człowieka, zakładają gniazda na budynkach, wykorzystując do tego celu zagłębienia, szczeliny powstałe w wyniku erozji betonu, kratki wentylacyjne lub przestrzeń stropodachów.

Siedliskiem zwierząt jest obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju2. Miejsca lęgowe ptaków, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych i innych (m.in. w stropodachach i szczelinach) należy więc traktować, jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej. W związku z tym, każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania

i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Stanowi to naruszenie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania3. Prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska4.

Obiekty budowlane bardzo często zasiedlane są nie tylko przez ptaki, ale również przez

nietoperze, które mają w dostępnych niszach swoje miejsca rozrodu oraz miejsca hibernacji.

Budynki są ich docelowymi siedliskami, od których są uzależnione. Wieczorem wylatują

ze swoich schronień, aby żerować w przylegających parkach, skwerach i innych miejscach, obfitujących w owady. Nietoperze podobnie jak ptaki, zajmują przestrzenie na strychach, pod dachem (np. otwory wentylacyjne), pod odstającymi blachami, papą, szczeliny dylatacyjne między płytami, a także systemy rynnowe i inne dogodne miejsca.

Niektóre gatunki ptaków, oraz nietoperze, prowadzą na tyle skryty tryb życia, że miejsca ich występowania trudno stwierdzić na podstawie ogólnych obserwacji budynku. Nie zmienia to faktu, iż w większości budynków występują miejsca lęgowe i siedliska gatunków objętych ochroną, jednakże są trudne do potwierdzenia przez osoby nie znające biologii tych gatunków.

Zarządca budynku na etapie planowania prac modernizacyjnych powinien zlecić specjaliście ornitologowi/chiropterologowi ustalenie czy budynek przeznaczony do remontu jest lub mógłby być zasiedlony przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy. Stwierdzenie tego faktu odpowiednio wcześnie, umożliwia wystąpienie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków zwierząt, a wykonana ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna stanowi zawsze załącznik

do wniosku. Zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi chronionych gatunków ptaków

i nietoperzy określi warunki prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Ustalane są one tak, aby zapewnić ochronę zwierząt w trakcie remontu, a jednocześnie utrzymać możliwość gniazdowania na budynku po zakończeniu remontu.

Fakt, że problem ochrony ptaków i ich siedlisk powraca systematycznie, świadczy o tym, jak

ważna jest edukacja i informacja skierowana do zarządców budynków. Przypominamy,

iż niszczenie siedlisk i gniazd gatunków objętych ochroną bez zezwolenia, uniemożliwianie im dostępu do schronień, ich płoszenie lub zabijanie, powoduje naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową i jest wykroczeniem5. Kto je popełnia, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto jeżeli w wyniku prowadzonych prac dojdzie do przestępstwa w postaci zabicia dorosłych ptaków lub piskląt, to czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 36.

Na stronie internetowej naszej Dyrekcji znajdą Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji prac remontowo-budowlanych na budynkach będących siedliskami gatunków chronionych: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/ochrona-siedlisk-legowych-ptakow-na- budynkach.

W przypadku pytań i wątpliwości nasi pracownicy służą również pomocą poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

Z poważaniem,

Mirosława Mierczyk-Sawicka

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

 


1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn. zm.).

2. Art. 5 pkt 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.1098).

3. Art. 52 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy.

4. Art. 56 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy.

5. Art. 131 pkt 13 i 14 tejże ustawy.

6. Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).

czytano: 521 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2021-08-02 15:32:01

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy