Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Ryzyko wystąpienia ptasiej grypy

Strona główna » Aktualności » Ryzyko wystąpienia ptasiej grypy

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przechowywanie paszy, materiału wykorzystywanego do ścielenia, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek)
 • przed i po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu (nie używani tej samej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego do czynności związanych z obsługą drobiu poza miejscem utrzymywania drobiu);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI 

 •     karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 •     przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu
 • karmienie, pojenie, utrzymywanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przechowywanie paszy, materiału wykorzystywanego do ścielenia, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • nie wykorzystywanie zielonki stosowanej w karmieniu drobiu wodnego (np: kaczki i gęsi) pochodzącej z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (np. z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich);
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt, w których utrzymywany jest drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • dezynfekcja pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu (nie używani etej samej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego do czynności związanych z obsługą drobiu poza miejscem utrzymywania drobiu);;
 • dokładne mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • dokładne mycie i dezynfekcja sprzętu, narzędzi wykorzystywanych w hodowli drobiu przed każdym ich użyciem;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami;
 • regularne przeglądy wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np odchodów dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np: oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki).
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. 

czytano: 398 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2021-05-14 13:49:11

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy