Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

UWAGA !!! GROŹNA CHOROBA PSZCZÓŁ

Strona główna » Aktualności » UWAGA !!! GROŹNA CHOROBA PSZCZÓŁ

Na terenie gminy Pilica stwierdzono występowanie zgnilca amerykańskiego pszczół. Obszar zapowietrzony obejmuje teren zaznaczony na poniższej mapie. 

Rozporządzenie Nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Pilica zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 644 link. Rozporządzenie wyznacza obszar występowania choroby oraz daje wytyczne w zakresie postępowania z pasiekami funkcjonującymi na tym terenie.

Na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze w napisem „ Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar Zapowietrzony”.

Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie przypadki zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół muszą być niezwłoczne zgłaszane właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii. W obszarze zapowietrzonym lekarze weterynarii zobowiązani będą do wykonania przeglądu pasiek. 

W obszarze zapowietrzonym zakazane jest:

- przemieszczanie, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece.

- organizowanie targów i wystaw z udziałem pszczół.

Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Zgnilec amerykański to groźna choroba pszczół.  Nie zagraża ona bezpośrednio ludziom, ale powoduje trudności z zapylaniem roślin.  Choroba pojawia się na terenie całego kraju, jest zwalczana przez służby weterynaryjne, m.in. w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

 

ZAŁĄCZNIKI