Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Jurajskie Święto Plonów - Promocja Kultury i Turystyki 2017r

Strona główna » Aktualności » Jurajskie Święto Plonów - Promocja Kultury i Turystyki 2017r

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

„JURAJSKIE ŚWIĘTO PLONÓW – PROMOCJA KULTURY I TURYSTYKI” – to wydarzenie mające formę jednodniowej imprezy plenerowej. Odbywać się będzie w malowniczych plenerach miejscowości Włodowice w dniu 27 sierpnia br.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Zawierciański – Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Partnerami: LGD „Perła Jury” w Łazach oraz Gmina Pilica.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie przy wsparciu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Przewidywany program imprezy:

27.08.2017 r. WŁODOWICE

Program uroczystości:
8.00 – 11.00 – na placu, na którym odbywać się będzie wydarzenie, swoje stoiska przygotowywać będą zaproszeni wystawcy;
11.30 – 11.45 – przyjazd ekip z wieńcami z obszaru całej Jury;
11.50 – Uformowanie korowodu dożynkowego na Rynku we Włodowicach
12.00 – Msza Św. w Kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach
13.15 Przejście korowodu dożynkowego ulicami: Krakowska, Robotnicza - na teren imprezy przy ul. Jurajskiej.
13.40 Ceremonia Dożynkowa połączona z wręczeniem odznaczeń resortowych zasłużonym rolnikom powiatu.
15.00 Występ Zespołu Amonitki połączony z Wyborami Jurajskiej Gospodyni i Jurajskiego Gospodarza Roku
16.00 Występ Kapeli Jurajskiej
17.00 Koncert Zespołu TEDI BAND
18.00 WYSTĘP GWIAZDY: ZESPÓŁ VOX
19.30 Zabawa taneczna z zespołem RIVERS

Imprezie towarzyszyć będą:
Pokaz pracy maszyn i narzędzi rolniczych, wystawy rolnicze, prezentacje instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa oraz promocji turystyki, pokaz ratownictwa Jurajskiej Grupy GOPR, mała gastronomia, atrakcje dla dzieci, itp.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Wstęp wolny.

Opis imprezy i najważniejsze cele:
Impreza będzie miała charakter jednodniowy. Przewidujemy udział w wydarzeniu ok. 800 osób.
Po Uroczystej Mszy Św., przeprowadzeniu ceremoniału dożynkowego i zaprezentowaniu wystawców, planujemy przeprowadzenie konkursu o tytuł Jurajskiej Gospodyni i Jurajskiego Gospodarza, promocję lokalnej kuchni (degustacje), następnie część artystyczną, w której zaprezentują się lokalne zespoły folklorystyczne. Planujemy nagrodzić także symbolicznymi nagrodami wszystkie Koła, które przygotują wieńce dożynkowe. Wieczorem planowany jest występ gwiazdy oraz zabawa taneczna. Udział w imprezie będzie nieodpłatny dla wszystkich uczestników

Głównym celem organizowanej imprezy jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez zaprezentowanie bogactwa kulturowego i krajobrazowego obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej i pokazanie jednej z najbardziej malowniczych gmin powiatu zawierciańskiego: Gminy Włodowice. Impreza zawiera w sobie formułę tradycyjnego Święta Plonów, podczas którego delegacje w barwnych ludowych strojach prezentują wykonane własnoręcznie wieńce dożynkowe, uczestniczą w uroczystej Mszy Św. stanowiącej podziękowanie za tegoroczne plony, podczas której poświęcone zostają chleby z tegorocznych zbiorów, idą w barwnym korowodzie i śpiewają ludowe, tradycyjne pieśni.
Delegacje wieńcowe, rolnicy, przedstawiciele instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa, mieszkańcy uczestniczą później wspólnie w ceremonii dożynkowej, polegającej na przekazaniu poświęconych bochnów chleba Gospodarzom terenu oraz złożeniu wieńców dożynkowych. Cały obszar, na którym odbywać się będzie wydarzenie, zostanie przystrojony (m.in. w tradycyjne dla obszaru słomiane chochoły), na terenie imprezy stać będą stoiska promocyjne i wystawy rolnicze oraz nowoczesne maszyny rolnicze.
Ponieważ odbiorcami wydarzenia będą też turyści wypoczywający na Jurze – podczas imprezy rozdawane będą publikacje promujące Jurę.
Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego z UE .

Organizatorzy liczą, że w/w przedsięwzięcie przyczyni się do promocji obszaru, a także wpłynie na jego rozwój m.in. w zakresie turystyki i działalności okołoturystycznej (rozwój agroturystyki, hotelarstwa, przedsięwzięć związanych z ruchem turystycznym). Przyczyni się też do większego zainteresowania wypoczynkiem na Jurze ze strony turystów. Organizacje społeczne działające na tym terenie oraz mieszkańcy włącza się w organizację wydarzenia, dzięki czemu nastąpi większa aktywizacja osób mieszkających na obszarach wiejskich.
Być może dzięki tej inicjatywie powstaną nowe gospodarstwa agroturystyczne w gminie Włodowice, co wpłynie na zmniejszenie się ubóstwa. Działania te pozwolą również na realizacje Celów KSOW na lata 2014-2020: przyczynią się do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – impreza promująca lokalne tradycje oraz potencjał regionu być może zostanie przeniesiona również do innych gmin, które będą gośćmi Jurajskiego Święta Plonów i podobnych inicjatyw będzie w regionie więcej, co wpłynie też na rozwój regionu i zwiększenie liczby turystów odwiedzających go, dając tym samym dodatkowe źródło dochodu mieszkańcom jurajskich gmin. Dzięki stoiskom promocyjnym promującym możliwości pozyskiwania środków w ramach PROW 20014-2020 społeczeństwo będzie lepiej poinformowane o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach uzyskania wsparcia ze środków z UE.

Organizacja wydarzenia pn.: „Jurajskie Święto Plonów– Promocja Kultury i Turystyki” we Włodowicach, gminie, gdzie te tradycje zaniknęły, choć lokalne KGW jeszcze je pamiętają - pozwoli na:

 • przypomnienie i zaprezentowanie przed szerszą publiką – w tym turystami licznie odwiedzającymi gminę - lokalnego folkloru obszaru nie tylko gminy Włodowice, ale całej Jury, gdzie te tradycje nadal są kultywowane,
 • integrację środowiska oraz promocję najlepszych tradycji z różnych gmin poprzez zaproszenie do udziału kół gospodyń wiejskich i zespołów folklorystycznych z terenu Jury. Każde Koło przygotuje własny wieniec dożynkowy;
 • promocja tradycji obszarów wiejskich regionu – poprzez prezentację ceremoniału od tradycyjnej Mszy Św. i poświęcenia darów, po korowód, ofiarowanie darów z tegorocznych zbiorów, tradycyjnego chleba itp. – zdjęcia z uroczystości przedstawione zostaną w lokalnych mediach, portalach społecznościowych, prywatnych tablicach uczestników (FB) itp.
 • promocję turystyczną gminy Włodowice i obszarów wiejskich Jury – rozdanie informatorów i publikacji promujących Jurę;
 • zwiększenie liczby osób korzystających z oferty agroturystycznej i turystycznej mieszkańców Jury;
 • zaprezentowanie potencjału gminy Włodowice, tkwiącego w unikatowym krajobrazie, rozwijającej się bazie noclegowej, a także potencjału gospodarczego i społecznego gminy i gmin ościennych;
 • promocję życia na wsi oraz wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 • dzięki organizacji tej i tego typu imprez, zwiększy się ruch turystyczny w gminie – a dzięki temu większa liczba mieszkańców znajdzie zatrudnienie poza rolnictwem – w turystyce.
 • aktywizacja całej lokalnej społeczności: Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Orkiestr Dętych itp.
 • poprzez zaproszenie do współudziału przedstawicieli instytucji rolniczych oraz Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” w Łazach, rolnicy będą mogli zwiększyć swoją wiedzę w zakresie, jaki daje nowe programowanie i być może skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – przygotowane zostaną stoiska promocyjne ośrodków doradztwa rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, LGD Perła Jury itp.

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2336 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2017-08-04 08:22:07

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy